7.10.2015
TC1-COD(2013)0442
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 7. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/... om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg
(EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 628kWORD 184k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik