Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2013)0442Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2013)0442

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 7. oktoobril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/... keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

  7.10.2015

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: