Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2013)0442Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2013)0442

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/... antamiseksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

  7.10.2015

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: