Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2013)0442Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2013)0442

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 7. listopada 2015.o prijedlogu direktive (EU) 2015/... Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju emisija određenih onečišćivača u zrak iz srednje velikih postrojenja za izgaranje
(EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

7.10.2015

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: