Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2013)0442Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2013)0442

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2015 m. spalio 7 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/... dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

  7.10.2015

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: