Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2013)0442Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2013)0442

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 października 2015 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania
(EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

7.10.2015

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: