Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2013)0442Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2013)0442

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 7 octombrie 2015 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/… a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere
(EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

7.10.2015

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: