Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2013)0442Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2013)0442

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 7. oktobra 2015 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

  7.10.2015

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: