Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2013)0442Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2013)0442

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 7 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/… om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar
(EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

7.10.2015

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: