23.11.2016
TC1-COD(2013)0443
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 23. november 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/... om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF
(EP-PE_TC1-COD(2013)0443)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 732kWORD 106k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik