23.11.2016
TC1-COD(2013)0443
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2016 m. lapkričio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/... dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB
(EP-PE_TC1-COD(2013)0443)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 924kWORD 111k
Teisinė informacija - Privatumo politika