23.11.2016
TC1-COD(2013)0443
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 23. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/... par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK
(EP-PE_TC1-COD(2013)0443)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 984kWORD 108k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika