23.11.2016
TC1-COD(2013)0443
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 23 november 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG
(EP-PE_TC1-COD(2013)0443)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 719kWORD 104k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy