9.7.2015
TC1-COD(2013)0451
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 9. júla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu
(EP-PE_TC1-COD(2013)0451)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 542kWORD 195k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia