Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2014)0005Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2014)0005

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. lokakuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

  4.10.2016

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: