Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2014)0005Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2014)0005

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 4 Deireadh Fómhair 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach
(EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

4.10.2016

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: