Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2014)0005Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2014)0005

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fl-4 ta’ Ottubru 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2016/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra
(EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

4.10.2016

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: