Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2014)0005Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2014)0005

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 4 oktober 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

  4.10.2016

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: