Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2014)0005Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2014)0005

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 4 octombrie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0005)

  4.10.2016

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: