Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2014)0011Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2014)0011

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 8 juli 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/… om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0011)

  8.7.2015

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: