Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2014)0017Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2014)0017

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 października 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012
(EP-PE_TC1-COD(2014)0017)

29.10.2015

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: