Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2014)0032Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2014)0032

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 12. dubna 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12.4.2016

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: