Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2014)0032Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2014)0032

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. huhtikuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta (”eläinjalostusasetus”)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

  12.4.2016

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: