12.4.2016
TC1-COD(2014)0032
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2016 m. balandžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/... dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai („Gyvūnų veisimo reglamentas“)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1256kWORD 750k
Teisinė informacija - Privatumo politika