Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2014)0032Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2014)0032

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 aprilie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12.4.2016

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: