Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2014)0032Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2014)0032

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 12. aprila 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0032)

12.4.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: