Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2014)0090Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2014)0090

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2014 m. balandžio 3 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimo arba panaikinimo
(EP-PE_TC1-COD(2014)0090)

3.4.2014

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: