Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2014)0100Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2014)0100

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 19. aprillil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007
(EP-PE_TC1-COD(2014)0100)

19.4.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: