Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2014)0100Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2014)0100

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 19 Aibreán 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle
(EP-PE_TC1-COD(2014)0100)

19.4.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: