Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2014)0100Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2014)0100

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 19. travnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007
(EP-PE_TC1-COD(2014)0100)

19.4.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: