Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2014)0100Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2014)0100

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fid-19 ta' April 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċiu li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007
(EP-PE_TC1-COD(2014)0100)

19.4.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: