Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2014)0100Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2014)0100

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 19. aprila 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007
(EP-PE_TC1-COD(2014)0100)

19.4.2018

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: