Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2014)0100Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2014)0100

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 19 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
(EP-PE_TC1-COD(2014)0100)

19.4.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: