14.3.2017
TC1-COD(2014)0121
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/... om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab
(EP-PE_TC1-COD(2014)0121)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 686kWORD 97k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik