14.3.2017
TC1-COD(2014)0121
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang
(EP-PE_TC1-COD(2014)0121)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 635kWORD 91k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy