Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2014)0158Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2014)0158

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 19. maja 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo (Kodificirano besedilo)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0158)

  19.5.2015

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: