Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2014)0159Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2014)0159

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 29. aprillil 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/... Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelises lepingus ettenähtud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0159)

29.4.2015

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: