Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2014)0160Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2014)0160

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 lutego 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie środków ochronnych przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii (tekst jednolity)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0160)

11.2.2015

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: