Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2014)0175Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2014)0175

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 декември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) ... /... на Европейския парламент и на Съвета относно допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (кодифициран текст)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12.12.2017

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: