Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2014)0175Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2014)0175

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../... o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12.12.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: