Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2014)0175Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2014)0175

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 12. detsembri 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) …/… teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohalduvate täiendavate tollimaksude kohta (kodifitseeritud)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12.12.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: