Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2014)0175Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2014)0175

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) …/… antamiseksi ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (kodifikaatio)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

  12.12.2017

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: