Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2014)0175Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2014)0175

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) …/… antamiseksi ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (kodifikaatio)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12.12.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: