Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2014)0175Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2014)0175

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Nollaig 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) … / … ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dleachtanna custaim breise ar allmhairí táirgí áirithe de thionscnamh Stáit Aontaithe Mheiriceá (códú)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12.12.2017

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: