Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2014)0175Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2014)0175

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 12. prosinca 2017. radi donošenja Uredbe (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodificirani tekst)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

  12.12.2017

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: