Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2014)0175Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2014)0175

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 12. prosinca 2017. radi donošenja Uredbe (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodificirani tekst)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12.12.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: