Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2014)0175Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2014)0175

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2017 m. gruodžio 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../..., nustatantį papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

  12.12.2017

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: