Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2014)0175Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2014)0175

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 12. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) .../... par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodifikācija)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12.12.2017

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: