Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2014)0175Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2014)0175

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12.12.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: