Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2014)0175Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2014)0175

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

  12.12.2017

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: