Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2014)0175Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2014)0175

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

  12.12.2017

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: