Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2014)0175Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2014)0175

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

  12.12.2017

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: