Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2014)0175Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2014)0175

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 december 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0175)

12.12.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: